Czwartek Wspólnoty, 26.10 o 19.30

Czwartek Wspólnoty, 26.10 o 19.30

Temat najbliższego Czwartku Wspólnoty: „Zobaczcie jak oni się modlą”. Serdecznie zapraszamy.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504