Czwartek Wspólnoty, 9 listopada o 19.30

Czwartek Wspólnoty, 9 listopada o 19.30

Temat najbliższego Czwartku Wspólnoty: „Dom. Kupię. Sprzedam”. Liturgia Mszy Świętej w języku łacińskim. Serdecznie zapraszamy.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504