Duszpasterstwo ma nowych arcyliderów!

Duszpasterstwo ma nowych arcyliderów!

Zgodnie z założeniami statutu Duszpasterstwa akademickiego, po przyjęciu głosu doradczego liderów wszystkich grup (16 listopada), po wielu dniach modlitwy i rozeznania zostali wybrani nowi arcyliderzy naszej wspólnoty.
Wybór zostanie ogłoszony w pierwszą niedzielę Adwentu (3 grudnia) podczas kolacji o 20:30. Wybrani liderzy główni swoją posługę rozpoczną 18 stycznia 2018 roku. Pamiętajmy o nich w modlitwie!

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504