Przyjęcie szkaplerzy

Przyjęcie szkaplerzy

Zbliża się Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czcimy w nim tajemnicę zachowania Maryi od grzechu pierworodnego dzięki zasługom Jezusa. Dzięki temu jest „łaski pełna”. Wtedy też Bóg wybrał drogę każdego z nas do przyjścia na świat. Jeśli Maryja jest drogą Boga na świat, to może być i drogą świata do Boga?

“Pod Twoją obronę...” - dobrze znamy słowa tej antyfony do Najświętszej Maryi Panny. Matka Boga i nasza Matka nie gardzi naszymi prośbami a zwłaszcza tymi: „Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.” Szczególne zawierzenie się Maryi musi zaowocować zbliżeniem się do Jej Syna. A jakby tak uchwycić się jej płaszcza? Okryć się nim i schować, wejść na nim i w nim do nieba, zasłonić gdy zbliżają się „złe przygody”?...

Dlatego przeżyjemy we wspólnocie naszego Duszpasterstwa obrzęd przyjęcia szkaplerzy karmelitańskich. Szkaplerz to taki ziemski zadatek tej szaty, szczególny znak oddania i czci.

    Z jego noszeniem związane są szczególne łaski: - Maryja obiecuje pomoc w drodze do zbawienia. - Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. - Pomoc i obrona w niebezpieczeństwie duszy i ciała. - Uczestnictwo w dobrach duchowych Zakonu karmelitańskiego
    Oraz obowiązki: - Troska o swoje zbawienie. - Zachowywanie czystości według stanu, naśladowanie cnót Matki Bożej i staranie się o świętość życia. - Życie duchem i misją Zakonu karmelitańskiego (nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 7-15 lipca) codzienne odmawianie nakazanej modlitwy (np. Pod Twoją obronę).

Szkaplerz nakładany powinien być materiałowy, później można go zmienić samodzielnie na odpowiedni medalik. Można nosić kilka szkaplerzy, jest ich kilkadziesiąt rodzajów. Informacje techniczne i zapisy: da.zapisy@gmail.com Dalsza lektura: http://www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/
http://szkaplerz.pl/

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504