Nowi Liderzy Główni DA św. Anny!

Nowi Liderzy Główni DA św. Anny!

W niedzielę 14 stycznia w naszym duszpasterstwie po dwóch latach posługi Karoliny Ples i Macieja Wszółkowskiego do posługi Arcyliderów zostali pobłogosławnieni Joanna Dąbrowska i Dawid Terelak.

Podczas Eucharystii Akademickiej o godzinie 19.30 otaczaliśmy szczególnie modlitwą zarówno ustępujących Liderów jak i ich Następców. Na kolacji miały miejsce podziękowania i życzenia; nie zabrakło również humorystycznej części artystycznej w postaci mini-spektaklu, którego głównymi bohaterami byli nasi Karolina i Maciek oraz premiery filmu „Zmiana warty” z podziękowaniami od wszystkich grup DA. Wiele słów płynących prosto z serc było udziałem tamtego wieczoru, choć i tak ciężko wypowiedzieć naszą wdzięczność względem Karoliny i Maćka.

Nasi nowi Liderzy, Joanna i Dawid, z radością i skupieniem skierowali do nas swoje słowa w pierwszych chwilach przejęcia nowej funkcji, które dały poczucie pokoju, że jesteśmy pod naprawdę dobrymi skrzydłami. Umocnili nas zapewnieniem, że to Panu Bogu powierzają się w nowym zadaniu, a z Nim możemy wszystko.

Kończąc, pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych i ustępujących Liderach, a nasza postawa wdzięczności i szacunku dla ich posługi niech trwa i przynosi Wspólnocie umocnienie w jedności i miłości oraz głęboką nadzieję, że Pan Bóg czuwa i prowadzi nasze kroki poprzez konkretnych ludzi, w których jest obecny.

[FAG id=2618]

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504