Prelekcja “Kim jest Człowiek z Całunu?”

Prelekcja “Kim jest Człowiek z Całunu?”

W piątek 12 kwietnia 2019 w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny w Krakowie odbędzie prelekcja na temat Całunu Turyńskiego, czyli płótna, w które zostało po śmierci owinięte ciało Zbawiciela.

Serdecznie zapraszamy na godzinę 20.30 do kancelarii parafialnej. Przed tym wydarzeniem zachęcamy do uczestnictwa w Akademickiej Drodze Krzyżowej od 18.45, a od 19.30 w Eucharystii w Kolegiacie św. Anny.

Prelekcję wygłosi Krzysztof Sadło, kurator wystawy "Kim jest Człowiek z Całunu?" w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i członek Polskiego Centrum Syndonologicznego. W Sali Akademickiej będzie można także oglądać kopię Całunu Turyńskiego.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504