Prelekcja “Kim jest Człowiek z Całunu?”

Prelekcja “Kim jest Człowiek z Całunu?”

W piątek 12 kwietnia 2019 w Duszpasterstwie Akademickim św. Anny w Krakowie odbędzie prelekcja na temat Całunu Turyńskiego, czyli płótna, w które zostało po śmierci owinięte ciało Zbawiciela.

Serdecznie zapraszamy na godzinę 20.30 do kancelarii parafialnej. Przed tym wydarzeniem zachęcamy do uczestnictwa w Akademickiej Drodze Krzyżowej od 18.45, a od 19.30 w Eucharystii w Kolegiacie św. Anny.

Prelekcję wygłosi Krzysztof Sadło, kurator wystawy "Kim jest Człowiek z Całunu?" w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i członek Polskiego Centrum Syndonologicznego. W Sali Akademickiej będzie można także oglądać kopię Całunu Turyńskiego.