Spływ stulecia

Spływ stulecia

W lipcu 2020 roku czeka nas spore wydarzenie: Spływ Stulecia. Wydarzenie ma połączyć wszystkie duszpasterstwa akademickie Krakowa we wspólnej inicjatywie z okazji 100 lecia urodzin Karola Wojtyły. Planujcie czas, interesujcie się, śledźcie stronę: www.splyw100lecia.pl.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504