Spływ stulecia

Spływ stulecia

W lipcu 2020 roku czeka nas spore wydarzenie: Spływ Stulecia. Wydarzenie ma połączyć wszystkie duszpasterstwa akademickie Krakowa we wspólnej inicjatywie z okazji 100 lecia urodzin Karola Wojtyły. Planujcie czas, interesujcie się, śledźcie stronę: www.splyw100lecia.pl.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

85 1560 0013 2012 2094 5000 0001