Gorzkie żale

Gorzkie żale

"... i tłumy, tłumy serc zagarnięte przez Jedno Serce, przez Jedno Serce najprostsze, przez najłagodniejsze"
Karol Wojtyła.

Zapraszam do zamyśleń nad Prostym Sercem Zbawiciela w Jego drodze przez tajemnice bolesne. Bądźmy razem w modlitwie i czuwaniu w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.30 podczas Gorzkich Żali w kolegiacie św. Anny.

ks. Dariusz Talik

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504