Zawieszenie spotkań

Zawieszenie spotkań

Mając na uwadze wskazania GIS, podjęta została decyzja, że spotkania wszystkich grup duszpasterskich działających przy kolegiacie zostają zawieszone do 25 marca.

Nie dotyczy to Mszy Świętych i nabożeństw (w tym Jutrzni w Oratorium), które będą odbywać się w stałym porządku.

W związku z tym w DA zostają zawieszone spotkania komórek i grup funkcyjnych, a także kolacje akademickie i wydarzenia cykliczne (Czwartek Ubóstwa, GPS).
W czwartek 19 marca nie odbędzie się błogosławieństwo nowych liderów. 

Na ten moment nie odwołujemy Akademickiej Drogi Krzyżowej i Dni Wspólnotyale dostosujemy się do zaleceń GIS i KEP, jeśli ulegną zmianie

Zachęcamy Was do włączenia się w modlitwę Wspólnoty Kościoła.
Codziennie o 12:00 złączmy się w modlitwie Anioł Pański, Pod Twoją Obronę i odmówmy Suplikację, a w Niedziele dodatkowo część Różańca Świętego. 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504