“Powiedz tylko Słowo”

“Powiedz tylko Słowo”

Od przyszłego poniedziałku zapraszamy na roraty o godzinie 6:15 w Kolegiacie św. Anny. Będą się one odbywać od poniedziałku do soboty, codziennie o tej samej porze. 

Więcej informacji znajdziecie w wydarzeniu na FB.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504