Żar Ognia

Żar Ognia

Kolejny Żar Ognia w temacie “Otwartość” odbędzie się we wtorek 12. stycznia. Zapraszamy! 

Transmisję wydarzenia znajdziecie na facebook’u duszpasterstwa.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504