Akademickie Nabożeństwo Maryjne

Akademickie Nabożeństwo Maryjne

Dla wszystkich nieobecnych dostępne jest już także nagranie z wydarzenia. Zapraszamy do wysłuchania!

Spotykamy się wspólnie na konferencji, którą wygłosi nasz duszpasterz akademicki - ksiądz Krzysztof Porosło.

Po konferencji zostaniemy rozesłani do Kapliczek w centrum Krakowa, by wzorem naszych przodków, pomodlić się lub odśpiewać przy nich Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504