Missa Latina

Missa Latina

Serdecznie zapraszamy na Mszę Święta po łacinie. Będzie też okazja usłyszeć chorał gregoriański!

Msza odbędzie się w czwartek (25.11) o godz. 19:30 w Kolegiacie św. Anny.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504