Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa

Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej oraz DA św. Anny w Krakowie zachęcają do wspólnego podjęcia Eschatologicznej Pielgrzymki Adwentowej.

W noc z 10. na 11. grudnia wspólnie przemierzymy Kraków, zatrzymując się w krakowskich kościołach, w których odmawiana będzie Liturgia Godzin. 

Pielgrzymka rozpocznie się o 00:00 na Kopcu Kraka, a zakończy około godziny 6:00 w Kolegiacie Świętej Anny. 

Idea pielgrzymki
Chrystus zapowiada Swoim uczniom, że przyjdzie jak złodziej w nocy - w momencie, w którym nie będą się Go spodziewać.
Od wieków mnisi z zakonów kontemplacyjnych wstają w nocy na odmawianie brewiarza.
Modląc się, przyświeca im myśl, że Pan może przyjść tej nocy, oczekują go więc czuwając na modlitwie.

 

Więcej informacji znajdziecie w wydarzeniu na FB. Przybywajcie!

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504