Akademicka Droga Krzyżowa

Akademicka Droga Krzyżowa

Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta jest już od dziesiątek lat wpisana w życie duchowe Krakowa.

Po dwóch latach nieorganizowania jej z powodu pandemii, powracamy do tej pięknej tradycji i w jedności wszystkich duszpasterstw akademickich Krakowa chcemy medytować drogę krzyżową naszego Pana.

Naszą modlitwą szczególnie chcemy otoczyć Ukrainę, prosząc o pokój dla niej. Tegoroczne rozważania nt. "Co się kryje we mnie? (por. J 2,25)" napisali dk. Marcin i Monika Gajdowie.

Nabożeństwu, które rozpocznie się przy Kolegiacie św. Anny, 30 marca 20:30, będzie przewodniczył Metropolita Krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504