Missa latina

Missa latina

Część z Was pewnie miała okazję już być, a dla części to może być nowość- czyli powraca msza święta (NOM) po łacinie z chorałem w wykonaniu naszej scholi.

Jeżeli pragniesz wziąć udział we mszy sprawowanej w języku Kościoła (i usłyszeć chorał) to jak zawsze gorąco zapraszamy

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504