Życzenia świąteczne od duszpasterza

Życzenia świąteczne od duszpasterza

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel!

 

Drodzy Studenci, 

Przez cały tegoroczny Adwent w czasie mszy roratnich szczególnie medytowaliśmy Psalmy widząc w nich niezwykły dialog między Chrystusem-Oblubieńcem i nami (Kościołem) – Oblubienicą. 

Niech zatem moimi życzeniami świątecznymi będą słowa Psalmu 96, którym będziemy się modlić w czasie nocnej Mszy Bożego Narodzenia – Pasterki: 

 

„Każdego dnia głoście Jego zbawienie”.

Życzę Wam, abyście doświadczyli w tych dniach prawdy o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić, aby przyjść do tego, co w nas najuboższe, aby wejść tam, gdzie nasz grzech (co symbolizuje żłóbek) i przemienić to swoją obecnością.

„Niech się radują niebiosa i ziemia weseli”. 

Życzę Wam udziału w tej radości nieba i ziemi, aby te dni spędzone w gronie rodziny były pięknym czasem doświadczanie, że Pan przychodzi do nas także przez drugiego człowieka, którego my kochamy i który nas kocha. 

„Przed obliczem Pana, który już się zbliża”

Życzę Wam w końcu doświadczenia bliskości Pana, a kiedy będzie brakowało odczucia tej obecności, żebyście byli blisko Niego: przez Eucharystię, przez stan łaski uświęcającej, przez codzienną modlitwę i zasłuchanie w Jego słowo. 

 

Z błogosławieństwem 

Ks. Krzysztof Porosło, duszpasterz 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504