Missa Latina

Missa Latina

Wszystkich miłośników łaciny i chorału zapraszamy na kolejną już w tym roku Missa latina 

Zapraszamy w czwartek 18 maja o 19:30 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504