ASLO


 

Akademicka Służba Liturgiczna Ołtarza

PATRON: św. Józef, Oblubieniec NMP
TERMIN SPOTKAŃ: Poniedziałek 20:30

MIEJSCE: Oratorium 1

LIDER: Bartłomiej Tyl

KONTAKT: liturgia.da@gmail.com

LICZBA CZŁONKÓW: 16

 

CEL DZIAŁANIA:

Celem działania ASLO, jest pogłębianie wiedzy na temat liturgii Kościoła Katolickiego oraz oprawa akademickich Mszy świętych, ponieważ świadomość gestów, postaw i słów wypowiadanych podczas Najświętszej Ofiary jest warunkiem koniecznym dla poprawnego pełnienia służby przy ołtarzu Pańskim.
Jako jedyna w Duszpasterstwie grupa wyłącznie męska, w ASLO zajmujemy się również tematyką męskiej drogi do świętości.

 

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

Oprawa liturgiczna i organizacyjna (wydarzeń DA, rekolekcji przed ŚDM, celebracji związanych ze Szpitalem Domowym, Akademickiej Drogi Krzyżowej, czuwania w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Św).; pomoc w organizacji wydarzeń o zasięgu diecezjalnym (m. in. uroczystości pogrzebowych śp. J. E. Franciszka kardynała Macharskiego). Dwa razy w roku grupa wyjeżdża na tzw. “warsztaty”, gdzie oprócz formacji i nauki mamy czas na integrację.

 

Opis Grupy:
Chcesz dowiedzieć się więcej o liturgii, pragniesz służyć Bogu przy Jego ołtarzu? Przyjdź do nas! Jeżeli nigdy nie służyłeś, wszystkiego Cię nauczymy, jeśli byłeś już ministrantem pogłębisz swoją wiedzę. W ASLO znajdziesz miejsce w męskiej wspólnocie, wyruszymy razem w drogę do zbawienia wzorem świętych mężczyzn Kościoła. Chętnych zapraszamy na cotygodniowe spotkania lub do zakrystii po każdej akademickiej Mszy Świętej.

 

Bogu, który rozwesela młodość naszą