Czasopismo IGNIS


Czasopismo Duszpasterskie IGNIS

Członkowie czasopisma Ignis

 

PATRON: św. Maksymilian Kolbe
TERMIN SPOTKAŃ: kolegium redakcyjne raz w miesiącu
MIEJSCE: kancelaria
NACZELNI: Elżbieta Stanek, Judyta Dąbrowska, Mikołaj Murkociński
KONTAKT: ignis.da@gmail.com

CEL DZIAŁANIA:
Wspólne tworzenie czasopisma duszpasterskiego, wydawanego raz w miesiącu.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA:
Pisanie artykułów na tematy religijne, historyczne, polityczne, filozoficzne, kulturalne, dotyczące życia DA, i in., przeprowadzanie wywiadów. Spotkania redakcyjne raz w miesiącu.

OPIS GRUPY:
Kolegium ma wyjątkowy charakter, członkowie są zaangażowani także w inne grupy w Duszpasterstwie. Hasło czasopisma „rozpal się na dobre” ma przywodzić na myśl rozbudzenie duchowe i intelektualne, które przyświeca powstawaniu tekstów. Członkowie, podejmując różne tematy (często odnoszące się do aktualnych problemów, nurtujących młodych ludzi), starają się wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na omawianie treści trudnych i wymagających częstokroć głębszej wiedzy. Na łamach gazety prezentują także własne zainteresowania (np. sztuka czy dietetyka) i dzielą się rozważaniami, które powstały pod wpływem uczestnictwa w innych grupach Duszpasterstwa (np. ARCMie). Oprócz autorów artykułów, ważną rolę w grupie pełnią członkowie DA zajmujący się oprawą graficzną czasopisma, składem oraz korektą. Celem jest służenie Wspólnocie poprzez słowo.