Komórka nr 12


Patron: św. Józef z Kupertynu

Termin spotkań: Wtorek 19:00

Miejsce: Sala sezonowa

Lider: Michał Chowaniec

Kontakt: michal.chowaniec@interia.pl

Liczba członków: 6

Cel działania:

Formacja, wsparcie modlitewne, rozwój kulturalny.

Podejmowane działania:

Cotygodniowe spotkania formacyjne, integracja w zależności od czasu i chęci, wycieczka po Kolegiacie z księdzem proboszczem, wyjście do opery.

Opis grupy:

Kameralna grupa w DA, która w szczególności umiłowała kulturę. Jej członkowie są otwarci na dyskusję oraz modlą się po łacinie. Wspierają się wzajemnie w rozwoju duchowym, wymieniają wiedzą i doświadczeniami. I oczywiście pamiętają o sobie nawzajem w modlitwie. Ta grupa podtrzymuje tradycje i wnosi nową jakość.

Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność.
<Konfucjusz>