Komórka nr 3


Zdjęcie komórki nr 3

Patron: św. Ojciec Pio z Pietrelciny

Termin spotkań: Środa 20:30

Miejsce: Sala sezonowa

Lider: Krzysztof Kawik

Kontakt:krzysztof.kawik@gmail.com

Liczba członków: 20

„Nie myśl, że kradniesz mi czas, ponieważ najlepiej wykorzystany czas to właśnie ten, który poświęcamy uświęcaniu duszy kogoś innego. Mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko dziękować litościwemu Ojcu w niebie za to, że przysyła mi dusze, którym w jakiś sposób mogę przyjść z pomocą”- Św. Ojciec Pio

Opis grupy:

Naszą komórkę tworzą osoby o różnych charakterach i zainteresowaniach, które łączy pragnienie głębszego przeżywania swojej wiary – Zapatrzeni w przykład naszego patrona – św. Ojca Pio – gromadzimy się co tydzień, by poprzez modlitwę, dyskusję i rozważanie Słowa Bożego spotkać się z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nasze spotkania rozpoczynamy śpiewem i wspólną modlitwą – uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Następnie, podczas dzielenia, ubogacamy się wzajemnie naszymi przemyśleniami, przeżyciami i wydarzeniami, poprzez które dostrzegamy działanie Pana Boga w naszym codziennym życiu. Raz w miesiącu ten punkt naszego spotkania przyjmuje formę dzielenia się Słowem Bożym, podczas którego wspólnie pochylamy się nad wybranym fragmentem Pisma Świętego i dzielimy się tym, co najbardziej nas w nim poruszyło. Zasadniczą część spotkania stanowi dyskusja na tematy związane z wiarą. Dotykamy wszystkich sfer naszego życia – w tym roku formacyjnym rozważamy encyklikę papieża Benedykta XVI „Deus Caritas Est”, bo wiemy, że osią doskonałości jest Miłość i tylko ta królowa cnót może obdarzyć nas darem opanowania tego, co wydaję się nam nie do opanowania. Na zakończenie spotkania losujemy karteczki ze swoimi imionami i zobowiązujemy się do modlitwy za siebie nawzajem. 🙂 Jako grupa podejmujemy różnorodne inicjatywy modlitewne, charytatywne i rekreacyjno-rozrywkowe na miarę możliwości czasowych.

Tworzymy wspólnotę, w której każdy czuje się ważny i w której możemy się wzajemnie umacniać i wspierać na drodze dojrzałej wiary, nawiązywać piękne studenckie przyjaźnie i poprzez spotkanie z drugim człowiekiem pogłębiać nasze relacje z Bogiem.

„Walka poprzedzająca dobre dzieło, które zamierza się wykonać, jest jak antyfona poprzedzająca psalm, który należy uroczyście śpiewać”- Św. Ojciec Pio

Nie bój się otworzyć na pozytywne zmiany w Twoim życiu. Daj się porwać Duchowi Świętemu i dołącz do grona duchowych dzieci Ojca Pio, aby razem z nami rozpalać swoje serce, wzmacniać osobiste więzi, cieszyć się łaską wiary i odkrywać oblicze miłującego Ojca we Wspólnocie!