Komórka nr 4


Komórka 4

Patron: św. Franciszek z Asyżu

Termin spotkań: Wtorek 20:30

Miejsce: Sala akademicka

Lider: Magdalena Gondko

Kontakt: agondko@gmail.com

Liczba członków: 10

Cel działania:

Formacja

Podejmowane działania:

Spotkania dyskusyjne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy w góry.

Opis grupy:

Spotkania naszej komórki zaczynamy od wspólnej modlitwy, dzielenia się doświadczeniem Pana Boga w naszym życiu (oczywiście dla chętnych), by następnie poruszyć istotne dla nas tematy. Na koniec powierzamy to wszystko Panu Bogu.

Każdy z nas jest inny, co ubogaca naszą wspólnotę, ale razem tworzymy jedność. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas wspólny cel: być jeszcze bliżej Pana Boga i odnajdywać Go w drugim człowieku. Wspaniała atmosfera, wspólne dyskusje, dzielenie się swoją wiarą, a także wycieczki w ciekawe miejsca i niezapomniane spotkania integracyjne rodzą jeszcze wspanialsze przyjaźnie.

“Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.”
<św. Franciszek z Asyżu>