AKADEMICKA DROGA KRZYŻOWA

AKADEMICKA DROGA KRZYŻOWA

W niedzielę 2 kwietnia Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski będzie przewodniczył tradycyjnej już Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami Krakowa. Droga Krzyżowa rozpocznie się przed kolegiatą świętej Anny o godz. 20.20, natomiast zakończy się około godz. 22.00 pod „oknem papieskim”.

Nasyci się światłem - tak brzmi temat tegorocznej Drogi Krzyżowej. Rozważania wszystkich stacji będą przygotowane na bazie słów Czwartej Pieśni o Słudze Pańskim. Sam temat nawiązuje do słów: „Po udrękach swej duszy ujrzy światło wielkie i nim się nasyci” (Iz 53, 11a). Rozważając kolejne stacje, będziemy „przechodzić” przez różne ciemności życia i świata, by razem także wypatrywać światła, które Jezus pozostawił przy każdej ze stacji. Chcemy iść po śladach Jezusa, które na wielu bolesnych i mrocznych drogach są jedynym światłem nadziei.

Na Akademicką Drogę Krzyżową ulicami starego miasta, która ma także charakter centralnej Drogi Krzyżowej w Krakowie, zapraszam w imieniu Duszpasterzy i Studentów Krakowskich Duszpasterstw Akademickich.

Ks. Dariusz Talik

Duszpasterz Akademicki Archidiecezji Krakowskiej

Zobacz wydarzenie na Facebooku tutaj!

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504