Czwartek Wspólnoty

Czwartek Wspólnoty

Zapraszamy na kolejny Czwartek Wspólnoty. Tematem przewodnim będzie: “Doniosłość drobnego szczegółu”. Kolegiata, godzina 19:30.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504