Akademickie Czuwanie Zesłania Ducha Świętego

Akademickie Czuwanie Zesłania Ducha Świętego

Plakat czuwania Zesłania Ducha Świętego

„Ile kosztuje ciało?”

W tegorocznym akademickim czuwaniu Zesłania Ducha Świętego dnia 19 maja w kolegiacie uniwersyteckiej wybrzmi to właśnie pytanie. Nie jest pytaniem przypadkowym! Z jednej strony wiele w nas takiego spojrzenia na ciało człowieka, które je klasyfikuje w jakiejś skali ocen, a to powoduje szereg pytań o wartość ciała. Z drugiej strony św. Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że ciało zostało odkupione, co oznacza, ze naprawdę ma swoją cenę.

Nad ciałem, którego wartość szacujemy ocenami chcemy otworzyć Słowo Boże, aby w jego głębi spojrzeć na dar ciała, które przecież jest święte w każdej części!

Nad ciałem, które ma swoją cenę, skoro jest odkupione, chcemy wzywać tego, który czyni je świątynią – Ducha Świętego!

W szczególny sposób będzie naszym refleksjom towarzyszyć Księga Pieśni nad Pieśniami.

 Program

  • 19.30 - Uroczysta Msza Święta
  • 20.30 - Czuwanie (modlitwa o dary Ducha Świętego, konferencja, błogosławienie, uwielbianie, adorowanie)
  • 24.00 - Agapa
  • Zapraszamy Studentów i wszystkich, którzy chcą z nimi modlić się, by Duch Święty nas przenikał.