Akademickie Czuwanie Zesłania Ducha Świętego

Akademickie Czuwanie Zesłania Ducha Świętego

Plakat czuwania Zesłania Ducha Świętego

„Ile kosztuje ciało?”

W tegorocznym akademickim czuwaniu Zesłania Ducha Świętego dnia 19 maja w kolegiacie uniwersyteckiej wybrzmi to właśnie pytanie. Nie jest pytaniem przypadkowym! Z jednej strony wiele w nas takiego spojrzenia na ciało człowieka, które je klasyfikuje w jakiejś skali ocen, a to powoduje szereg pytań o wartość ciała. Z drugiej strony św. Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że ciało zostało odkupione, co oznacza, ze naprawdę ma swoją cenę.

Nad ciałem, którego wartość szacujemy ocenami chcemy otworzyć Słowo Boże, aby w jego głębi spojrzeć na dar ciała, które przecież jest święte w każdej części!

Nad ciałem, które ma swoją cenę, skoro jest odkupione, chcemy wzywać tego, który czyni je świątynią – Ducha Świętego!

W szczególny sposób będzie naszym refleksjom towarzyszyć Księga Pieśni nad Pieśniami.

 Program

  • 19.30 - Uroczysta Msza Święta
  • 20.30 - Czuwanie (modlitwa o dary Ducha Świętego, konferencja, błogosławienie, uwielbianie, adorowanie)
  • 24.00 - Agapa
  • Zapraszamy Studentów i wszystkich, którzy chcą z nimi modlić się, by Duch Święty nas przenikał.

    Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

    31 1240 4719 1111 0011 0305 7504