Msza Święta o dobrą sesję

Msza Święta o dobrą sesję

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, podczas której będziemy się modlić o pomyślność i dary Ducha Świętego na czas letniej sesji egzaminacyjnej.

Eucharystia odbędzie się 3 czerwca o godzinie 19:30 w Kolegiacie św. Anny.

https://www.facebook.com/events/489703898251234/

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504