Tym Najmniejszym

Tym Najmniejszym

Już 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Pragniemy Was zachęcić, aby w tym niezwykłym dniu, w szczególnym czasie, podziękować naszemu Panu za dar swojego Życia. Proponujemy Wam również, byśmy wspólnie zaangażowali się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Możemy to uczynić w następujący sposób:

 w święto Zwiastowania odmów akt przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,

wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................)

postanawiam mocno i przyrzekam, że od Uroczystości Zwiastowania (25 marca)

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego*
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

Opcjonalnie można też ofiarować w intencji Dzieciątka post, Mszę świętą itp.

Dziękujemy i życzymy wszelkiego błogosławieństwa od Tego, który jest Dawcą Życia!

* Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, 
Maryi, która urodziła Cię z miłością, 
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował 
się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji 
tego nie narodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, 
daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje 
dziecko pozostawili przy życiu, które 
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504