Akademicka Droga Światła

Akademicka Droga Światła

Wyruszymy 11 maja o 20:30 spod Katedry na Wawelu do Bazyliki oo. Paulinów na Skałce.


Droga Światła rozpoczyna się tam, gdzie zakończyła się Droga Krzyżowa - w grobie, który pozostał pusty, gdy mroki śmierci i grzechu pokonała chwała Zmartwychwstałego Chrystusa.✨

We wspólnocie krakowskich duszpasterstw akademickich wyruszymy więc w wędrówkę, by w 14 stacjach - 14 spotkaniach spotkać Zbawiciela i radosnym „Alleluja!” dać świadectwo wiary, że On żyje i jest obecny wśród nas. Wraz z bp. Robertem Chrząszczem rozważymy wydarzenia od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. 🕊

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504