Żar ognia

Żar ognia

W czwartek odbędzie się kolejny Żar Ognia pt. "Zgranie temperamentów"!
Zapraszamy!

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze duszpasterstwo, możesz dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego. Dziękujemy za wszelką pomoc!

31 1240 4719 1111 0011 0305 7504